Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

ĐƯỜNG QUÊ

* HIẾN MINH

Sáng dậy vầng dương tỏa ánh hồng

Đường quê bách bộ cứ lâng lâng
Lưng trâu chú mục ra đồng sớm
Quang gánh cô hàng đến chợ đông
Sông lặng ngư ông lần lưới cá
Bến trong thôn nữ rửa rau mưng
Em mang áo trắng vờn sương nhẹ
Trường đón em vào dưới ánh dương

LỜI HƯ THỰC

* HIẾN MINH

Lời thực mất lòng thử luận chơi

Lời hư được dạ biết bao người
Lời hư dụng dĩ hòa vi quý
Lời thực hành duyên mỹ tặng đời
Lời thực trung lương tâm mệnh yểu
Lời hư nghịch phản vận hưng ngời
Lời hư lời thực sao cho phải
Lời luận sao cho hợp ý trời?

DANH THƠM ĐẠI TƯỚNG


* HIẾN MINH


Để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Trăm lẻ ba, về với cõi tiên

Năm châu ái mộ trái tim thiền
Vì dân nhất tướng thành công dị
Thương nước muôn sinh gác bút nghiên
Xâm lược tứ phương tràn biển núi
Lòng dân một cõi quét toàn biên
Công thần giữ trọn đời công bộc
Tròn chữ danh thơm khinh lợi quyền.