Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

TÌNH Ô LÂU - Lê Đăng Mành


TÌNH Ô LÂU - Lê Đăng Mành


Mặc dòng bồi lở vẫn như nhiên

Sông Nước thong dong chẳng muộn phiền

Nhân thiện còn gieo bờ Phước Tích

Quả an đã gặt bãi Lương Điền

Từ bi bác ái nguồn Nhơn Qũy*

Nghĩa khí bao dung xứ Vĩnh Điềm**

Muôn thuở Ô Lâu cầm khắc kỉ

Điền Hương con sóng cứ đương hiền*** !


LĐM


*2 làng/Hưng Nhơn-Văn Qũy có nhiều giáo dân và đạo hữu.

**2 làng/Vĩnh An –Ưu Điềm

*** Nói lái

Kính mời họa và thêm tên làng khác. 

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

MỪNG PHẬT ĐẢN

MỪNG PHẬT ĐẢN!

Kính Mừng Đại lễ VESAK Phật Lịch 2558 Do Văn Hóa Giáo Dục Liên Hiệp Quốc Tổ chức tại Việt Nam
(32 câu thơ tượng trưng 32 tướng tốt của Thái Tử Tất Đạt Đa)
Nghìn xưa Trăng đã xuống Trần gian
Thân hóa hài nhi phóng ánh quang
Nhiệm huyền bảy bước sen nâng gót
Thanh tịnh chín rồng tắm ngọc Thân ..!

Quả đất rung mừng Phật đản sanh
Cung trời trỗi nhạc phụng âm thanh
Chim muông lảnh lót reo an lạc
Thức cõi lòng mình mãi Đản sanh

    Phật sử Quê ươm tự  đáy lòng
Gieo trồng mạng mạch chói Tây đông
Chánh pháp trường tồn lan thế giới
Niêm hoa mật ngữ đóa sen hồng

Ta bà cung đón ánh bình minh
Nhóm lửa rọi soi diện mục mình
Vung đao bát nhã xua tăm tối
Lặng lẽ tâm nhiên pháp giới bình…!

Mừng phật Đản nụ cười xinh
Muôn người tay nối đạo tình chứa chan
Vầng Trăng ngón mộng- tâm an
Sông thôi khắc khoải mây ngàn phiêu linh

Mừng Phật Đản đuốc quang minh
Lành thay ! ánh lửa tự mình thắp lên
Giữa vô thường anh và em
Cùng nhau buông bỏ ghét ganh tị hiềm

Mừng Phật Đản bớt đảo điên
Dẫu phong ba vẫn như nhiên vuông tròn
Cầm ngũ uẩn nhẫm sắc- không
Khói Sương mây nước -  một nguồn không hai !

Mừng Phật Đản phía tương lai
Đạo thường tại giữa trần ai muôn màu
Mừng Phật đản vọng ca dao
Chung giàn Âu Lạc bí bầu Việt Nam!

                                      
                                                                                            LĐM

Tháp Chàm Nha Trang - Ảnh Lê Văn Ngọc