Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

HỌC - Hiến Minh

Học

Học  ăn học nói - gói đùm hay
Học lễ học văn - biết đệ thầy 
Học kỹ năng xưa - công nghệ mới
Học thông kinh sử - cổ nhân xây
Học phân rõ mặt người hay ngợm
Học định đường đi vị ngọt cay
Học để trì tu tâm dưỡng tánh
Học không hám lợi kết theo bầy

***
Học theo bầy dữ  tạo tiền căn?
Học thấu lẽ trời để tự răn
Học chốn văn chương tìm thiện mỹ
Học nơi thiền tự được hồng ân
Học chim yến mãi mang xuân đến
Học họa my thanh thót hát ngân
Học phải hành duyên tầm hạnh phúc
Học vui tự trọng sống thanh bần

Hiến Minh  25/8/2014

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Thơ Nguyễn Thị Đào - KHÓC CHỊ GÁI, NHỚ QUÊ

KHÓC CHỊ GÁI

Thấm thoắt 50 ngày chị ra đi
Bỏ lại dương gian lắm ngậm ngùi
Chị đi để lại em niễm nỗi
Thương chị cuộc đời lắm gian nan
Tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận
Về già không hưởng chút phúc phần
Chồng con thương yêu hạnh phúc tràn
Sao chị không sống mà tận hưởng
Bù lại tháng ngày dạ héo hon.

                       26/4/2014


NHỚ QUÊ

Xa Cam Lộ - giã từ ấu thơ
Bước theo chồng bỏ lại quê xưa
Chuyện ngày xưa ngỡ chỉ trong mơ
Chợt chiều mưa quay về kỷ niệm

Ngày đầu tiên được lên lớp Một
Nhà gần trường - bắt mẹ bới cơm
Ở lớp ăn với bè bạn vui hơn
Được cùng bạn vui đùa thỏa thích

Vẫn mong được phút giây quên hiện thực
Chợt trông gương - tóc đã bạc đầu
Quê nhà cũ nhòa trong ký ức
Lớp trường xưa, thầy bạn về đâu?

                     Nguyễn Thị Đào

An Nhiên Lạc Đạo
(Họa bài "Đời Là Biển Khổ" của Tỳ kheo Thích Chiếu Bá)


Đạo mầu giải tận gốc bi thương
Ta cứ an nhiên lạc đạo  thường
Khai ngộ rõ nguồn chân diệu pháp
Chuyển mê thoát khỏi cảnh mù sương
Ngọc ngà mỹ nữ cao xanh vọng
Tham ái cuồng si mãi lạc đường
Bạo chúa ngàn năm ô uế sử
Như Lai chói lọi suốt mười phương.

Nguyễn Hiến Minh
Quảng Trị
ĐT: 0128 267 6268