Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

QUÊ TÔI - Thơ: Đặng Xuân Diệu

QUÊ TÔI
                                                            Đặng Xuân Diệu

Quê tôi ở xã Hải Sơn,
Mây ôm ấp núi, núi vờn trong mây.
Quê tôi trải những tháng ngày,
Theo dòng sông chảy vơi đầy có khi
Quê tôi ngọt mít xanh chè
Có đồng ruộng lúa xuôi về miền xa
Nghĩ càng thương mẹ nhớ cha
Quanh năm lam lũ thế mà chẳng sao
Cũng nhờ có Đảng, Bác Hồ
Dân ta mới có tự do hòa bình
Có cơm no có áo lành
Ai ai cũng được học hành hơn xưa
Bây giờ Bác đã đi xa
Lấy gương của Bác để mà soi chung
Hải Sơn một xã anh hùng
Quyết đi theo Bác đến cùng đến nơi
Bác Hồ, Bác của tôi ơi!
Chúng con xin nguyện theo lời Bác khuyên
Hai chữ trung hiếu chớ quên
Cần kiệm liêm chính đặt lên hàng đầu
Làm người chỉ một mưu cầu
Cầu cho Đất Nước mạnh giàu muôn năm.

                                                                            19.5.1975