Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

NHẮN CON (THƠ MỜI HỌA)

NHẮN CON 
(THƠ MỜI HỌA)

Ngày mai con đã về nhà dôông
Cố gắng trôi tròn việc bếp soong
Thời thế văn minh miềng thẳng sốông
Cuộc đời hiện đại chớ chui lòong
Tót rơm ngày trước lo sương nối
Cũi nát bựa ni khỏi đội côông
Nghèo khó thì buôn nghề hạ tiện
Chớ nghe ai dộ bán tre rồông

TRẦN NGỘ (LÂM ĐỒNG) 


Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

TÁC DỤNG Y HỌC CỦA CHUỐI VÀ NƯỚC DỪA


Chép từ trang: RỪNG THIỀN SÓC SƠN (sutamphap.com)
Những thông tin trong bài sau không thật sự hoàn toàn chính xác, phải cẩn thận khi áp dụng.


Chuối thật chín (fully ripe banana) có chứa chất TNF (TumorNecrosis Factor), chất này có khả nang chống lại các tế bào bất bình thường.  Khi trái chuối chín, trên vỏ chuối xuất hiện những đốm đen hoặc vết đen(dark patches). Các vết này càng đen chừng nào thì khả năng gia tăng tính miễn dịch càng cao.