Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Trang thơ Nguyễn Hiến Minh

Chân Nhón Qua Hồ
Nguyễn Hiến Minh 
Hoạ bài: Bến Giác của Bác Thanh Phong


Đường tu hành thọ giới Tý theo
Bờ giác còn xa thuyền miết theo
Lồng lộng hoa trần hương nhuỵ gợi
Chênh vênh vực thẳm rạn bình riêu
Tỉnh tâm định trí chuyên trì niệm
Hoàng đạo khai mầm thiện tấn gieo
Chân nhón qua hồ lấy bể đục
Sen vàng hé lộ nắng hồng reo