Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

CÁ CẮN CÂU
                                        Lê Phơ

Nhàn rỗi ra bờ buông chỉ câu
Thả phao xuống thử khúc nông sâu
Duyên nợ khởi đầu rồi như ý
Nấp bóng ngồi chờ vội gì đâu
Trò chơi ông lữ vui sông nước
Chiều có mai không há mong cầu
Đã đi rồi đến lòng thanh thản
Khoan khoái rung đùi cá cắn câ
u.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

TÌNH QUÊ

                     Thân tặng TH.

       Lương Điền thuở ấy rời xa

Nữa đời sương gió gọi ta trở về     

     Sáu mươi năm về lại quê

Trầu xanh sẫm lá, cau khô sâm buồng      

      Một thời độ chín thơm hương

Cho ta gặp lại vấn vương một thời     

     Một thời lỡ để tuột rơi

Chỉ còn một nữa rối bời cho ai.       

                                                      Lê Văn Thanh   


ĐỂ LẠI

Để lại cho con một thời để nhớ

Một thời khoai sắn độn cơm

Một thời cơm tấm ổ rơm mẹ nằm

Một thời chung chiếc giường "TRE- lỀU- TRANH''  vách đất

Chở che ấm lòng

    Không cao sang                       

                     Giàu nghĩa tình 

                                     Phúc đức thuở ấy                        

                 Để giành mai sau.

                                                       Lê Văn Thanh
Chú thích: TRE, LỀU, TRANH: Tên 3 anh em của tác giả