Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Xem ảnh Mũi Kê Gà - Tập Như

Xem ảnh Mũi Kê Gà của Trần Hưng
CLB Nhiếp Ảnh KCDSVẵng xa Gà gáy gọi hừng đông
Gió gọi mây về biển trời … đồng
Bờ nước lan xa  hồng vũ trụ
Triều Âm tiếng biển… Án á hồng…

Tập Như

Phố Biển 21/3/14

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

TIẾNG CHUÔNG CHÙA - Trương Đăng Sử và Trần Ngộ

TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Thỉnh hoạ

Đêm khuya văng vẵng tiếng chuông ngân
Thức tỉnh chúng sinh thoát nợ trần
Đến với thiền môn cầu giải thoát
Nương thuyền Bát Nhã diệt tham sân
Từ bi trí tuệ hằng khai mở
Tà đạo si mê hãy bớt dần
Nhật dạ lục thời tâm tỉnh lặng
Hướng về Bát Chánh để tu thân
                       Trương Đăng Sử
             (Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị)


Bài họa:
TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Nghe tiếng chuông chiều văng vẵng ngân
Sao không giảm bớt lửa hồng trần
Nguồn tâm tỉnh lặng lìa tham ái
Gốc pháp chân như thoát dục sân
Bát Nhã xua tan ngàn vọng tưởng
Bồ Đề giác ngộ ác xa dần
Rõ cùng lý đạo dương đèn tuệ
Phước huệ song hành khỏi luỵ thân
                          Trần Ngộ
                          (Lâm Đồng)