Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Hiến Minh họa thơ Nguyễn Hồng Trân, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Xuân

Quay Lưng 
(Hoạ  bài : Ký Ức Thời Gian của NT Nguyễn Hồng Trân)

Trả dần cho nhẹ mộng nhân gian
Mạch suối trong tim đã ứ tràn
Khuê phụ tình mòn thân hoá đá
Chinh phu hồn lạc gió mây ngàn
Sử vàng dấu máu hồn dân tộc
Bia tạc tô son Việt kết đàn
Cúi mặt quay lưng rong ruổi bước
Vận hồng ta cứ vẽ vài trang?