Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Nhà thờ họ Lê tại làng Lương Điền

Nhà thờ họ Lê tại làng Lương Điền là nhà thờ cổ đã được công nhận là di tích văn hóa của tỉnh Quảng Trị. Mời các bạn xem một số hình do anh Lê Văn Ngọc chụp khi về thăm quê.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Xem Bộ Tranh “Thủy mặc Hoa điểu” của họa sư Tào Căn - Tập NhưHồng hoang đem lại nước mây trời
Giải trí tâm hồn thoáng chút chơi,
Nhiều sắc hoa khoe vàng xanh tím
Ít giống chim ri  tháng năm đời... 
Cúc, tùng, ghềnh trúc, hùng quân tử
Sẻ, mật, chim hoa, dạng bối bồi
Lòe loẹt tâm hoa qua màu vẽ
Mấy nốt tình tang, ấm đậm thôi...

Tập Như
Đầu mùa đông năm Quý Tỵ

NT 23/11/13

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

XEM BỨC HỌA VỀ SEN - Tập Như
Xem Bức Họa về Sen
của Trương Đại Thiên

Không gian ngà ngả quá trời trong
Lục đậm vươn lên ảnh sen hồng
Như dụng u minh … từ thể tánh
Màu, toan, mực, nét, lại chung đồng ...

Tập Như

Phố  biển 19/11/13