Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

CHUYỆN CUỐI NĂM …XƯA!

CHUYỆN CUỐI NĂM …XƯA!

ÔÔng nghe tui nói chuyện ni nì
Tết dứt đã về sắm sửa ri
Ao bá thằng cu đang có nút
Váy chằm con đóc vẫn còn khuy
Dà nghèo cấu mói nên lo trước
Cựa khó dầu đèn phải tính đi
Còn cấy dôông miềng răng cũng đượng
Chung cuần không đáy lệnh Triều nghi*
Lê Đăng Mành

*Tháng sáu có chiếu vua ra
Cấm quần không đáy người ta hãi hùng
Không đi thì chợ không đông
Đi thì phải lột quần chồng sao đang

BÀI HỌA
SĂM TẾT XƯA

Tới tiếng chuyện ni Mạ hắn nì
Mơi là ngày tết săm dư ri
Cu to áo cộ đơm thêm nút
Đóc thỉ quần lâu vận cắt khuy
Miềng khó dang đầu mạn chắc đợ
Dà khan lợt lớ liệu xin đi
Cớ non đàng bột béng mần dỏ
Cúng quảy lại Ngài cụng lễ nghi
Nguyễn Bá Bồng
Lương Điền


ÔÔNG NÓI VỚI MỤ

Tết tới tui bàn chuyện mụ nì
Dà miềng đôông đứa tính ra ri
Thằng Xoài áo rách nên thừa nút
Con Mận quần lèng lại thiếu khuy
Tôm cá đưới rào mò hắn chạy
Thỏ chồn côi đôộng  đụng là đi
Cấy dôông tự liệu mần răng đó
Hương khói ba ngày phải lễ nghi
Trương Đăng Sử