Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Một số hình ảnh trong Lễ kết nạp hội viên và ra mắt tập thơ ĐÔI BỜ Ô LÂU!

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

CHÍ ANH HÙNG

                              Lê Phơ


Giặc đến tuổi mới mười lăm
Biết yêu Đất Nước lòng căm quân thù
Đồng bằng rồi tận chiến khu
Để tìm biện pháp diệt thù trừ gian
Nằm hầm, bám trụ chống càn
Đói no chịu đựng gian nan ngại gì
Ba mươi năm trọn một lời
Vì dân, vì Đảng không rời quê hương
Việc gì đã quyết là xong
Đã đi phải đến, đã làm là thông
Tuổi thiếu nhi chí anh hùng
Đánh tan quân giặc nước nhà yên vui,
Về hưu vui thú thơ ca
Để cho thi hữu gần xa nức lòng.