Ban Quản Trị

Thư từ bài vở xin gởi về:
Nguyễn Điền: nguyendienhl@gmail.com - Nguyễn Lê Hiếu: lehieunguyen91@gmail.com - Triều Nguyên: baolongspkt@gmail.com, luongdienhaison@gmail.com, ngkhacphuoc@gmail.com


Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

MẤY Ý KIẾN VỀ BÀI CA DAO 10 QUẢ TRỨNG

* Tác giả: Cụ Nguyễn Thanh Xuân, quê Hưng Nhơn, hiện sống tại Hà Nội.

      Bài ca dao mà Bộ Giáo dục đưa vào chương trình dạy cho con em cả nước học ở cấp Phổ thông Trung học và ghi rõ là của tỉnh Quảng Trị. Đây là một niềm vinh dự lớn của tỉnh nhà. Tôi thấy: cả tỉnh thì rộng lớn mà trong câu chữ, tiếng nói, đời sống sinh hoạt và nhất là địa danh ghi trong bài tôi hình dung như ở vùng quê tôi, bởi tôi thuộc lòng từ nhỏ. (Tôi sinh năm 1929, đã sống đến khi rời quê hương đi tập kết đã 25 tuổi). Xin trình bày dưới đây:  Bài in trong sách giáo khoa năm 1992 và 2000:

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Ô Lâu Còn Đó Câu Hò - Bút ký của Nguyễn Đặng KỳẢnh: Mai Lĩnh


 Ô Lâu Còn Đó Câu Hò
Bút ký của 
Nguyễn Đặng Kỳ

Trăm năm vì lỗi hẹn hò
Cây đa bến cộ con đò khác đưa
Cây đa bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi!

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Thanh Phong họa thơ Nguyễn Hiến Minh

Hai bài họa của Thanh Phong - 0121 6832 141

ƯỚC VAI KỀ
Họa bài MÃI MÊ của Nguyễn Hiến Minh

Ngày thường lắm chuyện để say mê
Đan áo trao nhau lúc mới về
Tay nắm trongh tay mừng gặp gỡ
Chân chen chân bước vội làm thuê
Đời còn rắc rối hư khung cửi
Nước vẫn trong xanh tựa thủy khê
Gạn lọc tinh hoa mà tận hưởng
Chung tình hớn hở ước vai kề
                                   Thanh Phong